سبدگردانی یعنی چی؟

سبدگردانی در بورس یه این معناست که شما نام کاربری و رمز عبور کارگزاری خود را در اختیار فرد سبدگردان قرار می دهید تا برای شما خرید و فروش کند و در مدت معین بتواند برای شما سود بسازد

شرایط سبدگردانی چگونه است؟

شرایط سبدگردانی حداقل مبلغ 100 میلیون تومان و مشارکت در سود و ضرر بنا به انتخاب فرد سرمایه گذار یکی از روش های زیر است:

الف: مشارکت سبدگردان در 15% سود، در 8% ضرر   

ب:    مشارکت سبدگردان در 20% سود، در 10% ضرر    

ج:    مشارکت سبدگردان در 30% سود، در 15% ضرر   


زمان لازم برای سبدگردانی چه مدت است؟

1.   توصیه ما: حداقل زمان لازم 6 ماه خواهد بود و در صورت فسخ قرارداد قبل از اتمام زمان معین توسط فرد سرمایه گذار؛ پذیرش ضرر تماما با خود شخص سرمایه گذار خواهد بود و سبدگردان تعهدی در مورد ضرر احتمالی نخواهد داشت.

در صورت رضایت طرفین، سبدگردانی به صورت دوره های 6 ماهه تمدید خواهد شد

کارنامه سبدگردانی های گذشته شما چگونه بوده است؟

برای مشاهده کارنامه سبدگردانی کلیک کنید (کلیک کنید)


برای سبدگردانی چگونه می توانیم با آقای تقی نژاد ارتباط داشته باشیم؟

ارتباط با خود بنده (محسن تقی نژاد)

شماره تفن: 09120143218

آیدی تلگرام: (کلیک کنید)